เชิญพบการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ ที่อัดแน่นอยู่ในมือคุณ!!

“Green Digital Library” Application อ่านหนังสือออนไลน์ ที่มาพร้อมกับ พอดแคสต์ หนังสือเสียง มัลติมีเดีย และข่าวสาร มากกว่า 2,000 รายการ เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก 15 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถอ่าน ผ่าน Smart phone & Tabletได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถดาวน์โหลด E-book ลงอุปกรณ์ เพื่ออ่านแบบ Offline ได้อีกด้วย .โดยวิธีการใช้งานง่าย นิดเดียว Click ลิ้งค์ http://onelink.to/j8fsct ติดตั้ง Application Green Digital Library ลงทะเบียน Sign up หรือ Log in ผ่าน Facebook (กรณีลงทะเบียนด้วย Sign in ต้อง Log in ด้วย […]

Administrator

3 August 2021

สำนักวิทยบริการฯผ่านการตรวจประเมินและการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านการตรวจประเมินและการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563 ของกรมส่งเสริมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

Administrator

21 July 2021

คณะกรรมการตรวจมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอสมุด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 นำโดยคณะผู้บริหาร มรพส. เข้าตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตามมาตรการการดูแลอาคารสถานที่ 3C (CLEAN CUT CLEAR) ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Library) พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Administrator

18 June 2021

หนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 มาแล้วนะคะ ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือได้รับรางวัล 53 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง รางวัลชมเชย 39 เรื่อง อาทิ รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดีด้านศิลปวัฒธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ รางวัลดีเด่น คือ เรื่อง สูญแผ่นดิน สิ้นอำนาจ : วาระสุดท้ายของแมนจู จากภาพถ่ายที่พบในสยาม, กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทสารคดี เรื่อง เพื่อนเก่าที่หายสาบสูญ : สุขภาพดีด้วยการดูแลระบบนิเวศในร่างกาย และกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอน ไปงานวันเกิดให้ตรงเวลากันเถอะ, หนังสือสำหรับเด็ก อายุ […]

Administrator

18 June 2021
ติดต่อเรา