ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Academic Resource and Information Technology Center PSRU
156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7224 (ส่วนสำนักงานผู้อำนวยการ)
โทรศัพท์ 0-5526-7225 (เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)
Email : lib_pibul@live.psru.ac.th
Website : library.psru.ac.th
LINE : @PSRU-LIB
Facebook : https://www.facebook.com/PSRU.LIB/

เวลาเปิดทำการ

ช่วงเปิดภาคเรียน
จ – ศ เวลา 8.30 – 19.30 น.
ส-อา เวลา 9.00 – 16.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน
เปิดให้บริการทุกวัน 9.00 – 16.00 น.

ติดต่อเรา