ขนฟู หูตั้ง หางพวง ไทยบางแก้ว (Thai Bangkaew)

ความน่ารักของสุนัขบางแก้ว

 

@ อนุวัฒน์จัดให้ "สุนัขบางแก้ว"