วีดีทัศน์แนะนำสำนักฯ

เวลาเปิดให้บริการ


วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
9.00 - 16.00 น.
>
เปิดให้บริการทุกวัน
9.00 - 16.00 น.


ผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมด


เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ติดต่อเรา

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (บริการยืมคืน, ชำระค่าปรับ)
0-5526-7225

โทรศัพท์ (สำนักงานผู้อำนวยการ)
0-5526-7224

Email : lib_pibul@live.psru.ac.th

© 2017 All right reserved. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม