เวลาเปิดให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์

8.00 - 20.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

8.30 - 16.30 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

เปิดให้บริการทุกวัน

8.30 - 16.30 น.