< ข้อมูลประจำจังหวัด | สถานที่สำคัญ | บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน | วิถีชาวบ้าน | ภูมิปัญญาชาวบ้าน | ของดีท้องถิ่น | เอกสารสำคัญ | ธรรมชาติวิทยา | ข่าวท้องถิ่น >  

ขมิ้นชัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa Linn
วงศ์ Zingiberaceae

ลักษณะ

ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน เหง้ามีสีเหลืองเข้ม ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งจะแห้งในฤดู แล้ง ดอกออกเป็นช่อแทงขึ้นมาเหนือดิน ปลายช่อดอกสีชมพู มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เวลาปลูกใช้เหง้า มีรูปใบ เรียวยาวปลายแหลม นิยมปลูกทั่วไป ส่วนที่ใช้เป็นยา คือ เหง้าใต้ดิน

แหล่งที่พบ

นิยมปลูกไว้ตามเรือกสวนไร่นาทั่วไป

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ชาวไร่ที่ปลูกพืชไร่ผักปลอดสารพิษในเขตตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก นิยมปลูกขมิ้นชัน เพื่อนำ เหง้าปรุงเป็นสารฆ่าแมลงและขับไล่แมลง โดยบดขมิ้นชันให้ละเอียด นำไปผสมน้ำหรือน้ำปัสสาวะ แช่ทิ้งไว้ ๑ - ๒ วัน กรองเอาน้ำไปพ่นเป็นสาร ฆ่าแมลง เพราะมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง หนอนทั่วไป หนอนกระทู้ฟัก มอดช้างเปลือก มอดแป้ง แมลงวันและไรแดง นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาหลายขนาน ช่วยรักษาแผลใน กระเพาะอาหาร ขับลม เจริญอาหาร บรรเทาอาการวิงเวียน ต้านเชื้อวัณโรค รักษาโรคผิวหนัง ลดไข้ แก้ท้อง ร่วง บิด พอกบาดแผล แก้เคล็ดขัดยอก

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ขมิ้นชันใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณเป็นยา จึงมีการปลูกเพื่อจำหน่ายและใช้ใน ครัวเรือนทำให้ประหยัดรายจ่ายและเป็นอาชีพ


กลับไปหน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถ.สิงหวัฒน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร. ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๘๖