ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Category Albums Files
ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
2 66
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


IMG_9644_resize~0.JPG

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

48 files, last one added on Feb 20, 2017
Album viewed 81 times

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (1/2560)


IMG_9291_resize~0.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (1/2560) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาของสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLibrary) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

18 files, last one added on Jan 31, 2017
Album viewed 45 times

2 albums on 1 page(s)

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559
70 3,871
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่


IMG_3667_resize.JPG

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ จัดงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2559 และต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ ร้านอาหารเรือนรสริน

202 files, last one added on Jan 04, 2017
Album viewed 277 times

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง


IMG_3315_resize.JPG

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 255 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

66 files, last one added on Jan 04, 2017
Album viewed 135 times

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ


IMG_2982_resize.JPG

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน บ้านรักไทย และบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นบริบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่านมา

57 files, last one added on Dec 15, 2016
Album viewed 114 times

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย


IMG_2864_resize.JPG

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน บ้านรักไทย และบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นบริบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่านมา

53 files, last one added on Dec 15, 2016
Album viewed 67 times

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน


IMG_2915_resize.JPG

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการเรียนการสอน สำหรับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน บ้านรักไทย และบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นบริบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนในระยะเวลาที่ผ่านมา

37 files, last one added on Dec 15, 2016
Album viewed 57 times

ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีศึกษาดูงาน


IMG_3218_resize.JPG

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ชุมนุมห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนกิจกรรมห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

51 files, last one added on Dec 15, 2016
Album viewed 63 times

การถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล


IMG_3115-2_resize.jpg

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

45 files, last one added on Dec 10, 2016
Album viewed 56 times

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ


PB251494_resize.jpg

เมื่อวันที่ 25 พฤสจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยจัดเตรียมหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นบริบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 40 คน

161 files, last one added on Dec 02, 2016
Album viewed 112 times

โครงการลูกค้าสัมพันธ์พบสถาบันวิจัยและพัฒนา


IMG_2147_resize.JPG

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการโครงการลูกค้าสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ โดยการออกพบปะผู้ใช้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่สุด

62 files, last one added on Dec 02, 2016
Album viewed 75 times

การบรรยาย Dinner Talk “ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสในประชาคมอาเซียน เสริมความเข้มแข็ง SMEs ในท้องถิ่น”


IMG_1920_resize.JPG

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดกิจกรรม Dinner Talk ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสในประชาคมอาเซียน เสริมความเข้มแข็ง SMEs ในท้องถิ่น” ปาฐกถาโดย ท่านสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ การเสวนาร่วมระหว่าง SMEs ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมชมการออกบูธแสดงผลงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงศักยภาพในประชาคมอาเซียน ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

139 files, last one added on Nov 28, 2016
Album viewed 108 times

โครงการลูกค้าสัมพันธ์พบคณะวิทยาการจัดการ


IMG_2541_resize.JPG

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการโครงการลูกค้าสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ โดยการออกพบปะผู้ใช้บริการของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร ประธานสาขาหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่สุด

66 files, last one added on Nov 22, 2016
Album viewed 79 times

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติมหากุศล


IMG_2475_resize.JPG

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติมหากุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

52 files, last one added on Nov 22, 2016
Album viewed 63 times

70 albums on 6 page(s) 1

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558
56 4,420
ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2558


IMG_0172_resize.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินโอกาส และผลการะทบของความเสี่ยง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

25 files, last one added on Dec 28, 2015
Album viewed 59 times

ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2558


IMG_0117_resize.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

23 files, last one added on Dec 28, 2015
Album viewed 55 times

สวบ.ออกให้บริการวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


163_resize.JPG

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ออกให้บริการวิชาการแก่ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง ได้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในการดำเนินงานครั้งนี้ กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาการเรียนรู้ เน้นการส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอบคำถาม ชิงรางวัล การมอบหนังสือ ครุภัณฑ์ห้องสมุดให้แก่โรงเรียนดังกล่าวด้วย ตลอดจนในการออกบริการวิชาการในครั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการ ได้ติดตามการประเมินประโยชน์/ผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคมพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

120 files, last one added on Dec 23, 2015
Album viewed 127 times

สวบ.ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559


IMG_0100_resize.JPG

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม โดยภายในงานมีการแลกของขวัญและบุคลากรผู้โชคดีที่มาร่วมงานมีสิทธิ์ ได้รับของรางวัลจากคณะผู้บริหาร ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ของรางวัลและขอให้ทุกท่านมีความสุข ในปี 2559

129 files, last one added on Dec 26, 2015
Album viewed 129 times

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


DSC_0012_resize~6.JPG

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

38 files, last one added on Dec 21, 2015
Album viewed 69 times

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


IMG_9701_resize~0.JPG

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

81 files, last one added on Dec 17, 2015
Album viewed 111 times

รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


IMG_0015_resize.JPG

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

14 files, last one added on Dec 14, 2015
Album viewed 47 times

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี


DSC_0035_resize~11.JPG

เมื่อวันที่ 3 ธันวคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมต้อนรับและแนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

33 files, last one added on Dec 28, 2015
Album viewed 64 times

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


IMG_9888_resize.JPG

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 เพื่อให้การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี

11 files, last one added on Nov 26, 2015
Album viewed 49 times

ประชุมการจัดพื้นที่ให้บริการ และการตบแต่งหอสมุด


IMG_9775_resize.JPG

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดพื้นที่ให้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ และการตบแต่งอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

11 files, last one added on Nov 26, 2015
Album viewed 53 times

โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมศึกษาดูงาน


IMG_9724_resize.JPG

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมต้อนรับและแนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 files, last one added on Nov 26, 2015
Album viewed 54 times

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 19 (5/2558)


IMG_9665_resize.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 19 (5/2558) เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือ และติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของแต่ละงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15 files, last one added on Nov 20, 2015
Album viewed 50 times

56 albums on 5 page(s) 1

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
77 5,076
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557


IMG_8641_resize.JPG

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

18 files, last one added on Sep 21, 2015
Album viewed 46 times

สวบ.ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มะแมเฮฮา ท้าลมหนาว


10891865_994736463881578_7104276942146033403_n_resize.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "มะแมเฮฮา ....ท้าลมหนาว" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

227 files, last one added on Dec 29, 2014
Album viewed 178 times

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 14


DSC_0485_resize~6.JPG

เมื่อวันที่ 26 ุธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14/2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

23 files, last one added on Dec 29, 2014
Album viewed 60 times

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558


DSC_0842_resize~2.JPG

สำนักวิทยบริการฯ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหารเรือนรสริน โดยภายในงานมีการแลกของขวัญและบุคลากรผู้โชคดีที่มาร่วมงานมีสิทธิ์ ได้รับของรางวัลจากคณะผู้บริหาร**ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ของรางวัลและขอให้ทุกท่านมีความสุข ในปี 2558 ค่ะ***

273 files, last one added on Dec 25, 2014
Album viewed 174 times

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4 (2/2557)


DSC_0447_resize~4.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4(2/2557) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ในการนี้ ผศ.น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLibrary) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

62 files, last one added on Dec 04, 2014
Album viewed 98 times

ออกรายการโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี


IMG_1736_resize.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วย อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้ออกอากาศรายการสถานีโทรทัศน์ MSS Cable TV
ในเรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

15 files, last one added on Nov 25, 2014
Album viewed 64 times

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว


DSC_0614_resize~1.JPG

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

275 files, last one added on Nov 25, 2014
Album viewed 180 times

นิทรรศการแสดงภาพวาดสีน้ำของผู้สูงวัย


10702114_10203055725059515_3720207480547738001_n.jpg

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการฯ มรพส. จัด "นิทรรศการแสดงภาพวดสีน้ำเงินของผู้สูงวัย" ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน -31 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โซน B Creative Space/Kids Zone หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

15 files, last one added on Nov 20, 2014
Album viewed 64 times

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ มรภ.อุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษา


DSC_0407_resize~7.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่าน หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์บรรณารักษศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดย อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ประธานหลักสูตรพร้อมคณะ ณ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

35 files, last one added on Nov 14, 2014
Album viewed 104 times

คณะกรรมการประเมินห้องสมุดอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม


DSC_0345_resize~3.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินห้องสมุดอาชีวศึกษา ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ ณ ชั้น 4 ห้องมินิเธียเตอร์ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

42 files, last one added on Nov 14, 2014
Album viewed 108 times

พิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข


DSC_0812_resize~4.JPG

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหารห้องสมุด ร่วมพิธีเปิดงานและรับมอบระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องสมุดสร้างสุข) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข” จากคุณนงนุช จันทร์เพ็ญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการศูนย์ประสานงาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น 4 หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

138 files, last one added on Nov 12, 2014
Album viewed 179 times

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับมอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข


DSC_0222_resize~7.JPG

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับมอบห้องสมุดดิจิทัลสร้างสุข ซึ่งจะจัดให้มีพิธีรับมอบในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นี้

17 files, last one added on Nov 07, 2014
Album viewed 54 times

77 albums on 7 page(s) 1

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
51 2,192
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557


DSC_0389_resize~2.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ณ ร้านอาหารเรือนรสริน และร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

103 files, last one added on Dec 27, 2013
Album viewed 185 times

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2556


DSC_0157_resize~3.JPG

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2556 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการฯ

15 files, last one added on Dec 27, 2013
Album viewed 78 times

อบรมการใช้งานระบบควบคุมทางเข้า - ออก อัตโนมัติ และระบบห้องสมุดอัจฉริยะ


DSC_0099_resize~1.JPG

เมื่อวันที่ 23 -24 มกราคม 2556 บริษัทเป็นหนึ่ง โฮสติ้ง จำกัด เข้าอบรมการใช้งานระบบควบคุมทางเ้ข้า - ออก อัตโนมัติแบบปีกนกและระบบห้องสมุดอัจฉริยะแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ

23 files, last one added on Dec 27, 2013
Album viewed 86 times

ประชุมปรึกษาหารือการประชุมสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curati


DSC_0126_resize~1.JPG

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานประชุมสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ

18 files, last one added on Dec 18, 2013
Album viewed 71 times

การกำหนดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสำนัก


DSC_0094_resize~1.JPG

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มาเป็นประธานพิธีเปิด รวมถึงท่านวิทยากร โดยคุณมัณฑนา เจริญแพทย์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวารสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

50 files, last one added on Dec 17, 2013
Album viewed 104 times

บริการวิชาการความรู้ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน


DSC_0254_resize~0.JPG

เมื่อวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ออกให้บริการวิชาการ บรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองในชุมชนและท้องถิ่น

154 files, last one added on Dec 20, 2013
Album viewed 174 times

สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ มติชน อีไลบรารี (Matichon e-library)


IMG_1329_resize.jpg

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ มติชน อีไลบรารี (Matichon e-library) วิทยากรโดยคุณหทัยชนก ชีวโมกข์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเข้าใช้งานเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศ ที่ให้บริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนสมาชิกห้องสมุดทุกท่านเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว และเพื่อรองรับการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) อีกด้วย

29 files, last one added on Dec 09, 2013
Album viewed 97 times

สวบ.ขยายจุดบริการตู้รับหนังสือคืน


IMG_0880_resize.jpg

สำนักวิทยบริการฯ ขยายจุดรับบริการคืนหนังสือล่วงเวลา และคืนตามกำหนดส่งปกติ ณ พื้นที่ด้านล่างอาคารนนทรี (ตึก AV) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

3 files, last one added on Nov 19, 2013
Album viewed 47 times

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พิบูลสงคราม...มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ 7


IMG_0833_resize.jpg

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ร่วมงานสืบสานประเพณรีลอยกระทง พิบูลสงคราม... มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ 7 ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป

52 files, last one added on Nov 19, 2013
Album viewed 119 times

ครูและนักเรียนแกนนำยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านห้


IMG_0832_resize.jpg

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา ครูและนักเรียนแกนนำยุวบรรณารักษ์ จากโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลแก่ครูลแะนักเรียนที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

67 files, last one added on Nov 19, 2013
Album viewed 148 times

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556


DSC_0463_resize~0.jpg

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการฯ

9 files, last one added on Nov 08, 2013
Album viewed 57 times

อบรมแนะนำการสืบค้นโครงร่างงานวิจัย


IMG_0398_resize.jpg

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักเรียนจากค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จังหวัดสุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์) ค่ายที่ 3 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลโครงร่างงานวิจัย ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ โดยมีคุณวิกาญดา บุญคง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน ให้การต้อนรับและจัดอบรมแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลโครงร่างการวิจัยจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (ThaiLis) ตลอดจนแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ของทางสำนักวิทยบริการฯ เพื่อฝึกทักษะการในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศแก่น้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

67 files, last one added on Oct 21, 2013
Album viewed 130 times

51 albums on 5 page(s) 1

15,759 files in 263 albums and 5 categories with 0 comments viewed 92,058 times

บริเวณภายนอกอาคาร


DSC_0282_resize~1.JPG

28 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 336 times

บริเวณภายในอาคาร


IMG_0122_resize~0.jpg

11 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 215 times

พื้นที่ให้บริการชั้น 1


IMG_0076_resize~0.jpg

9 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 119 times

พื้นที่ให้บริการชั้น 2


DSC_0259_resize~0.JPG

49 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 232 times

พื้นที่ให้บริการชั้น 3


IMG_0085_resize~0.jpg

6 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 112 times

พื้นที่ให้บริการชั้น 4


IMG_0103_resize~0.jpg

25 files, last one added on Oct 16, 2013
Album viewed 154 times

แผนผังหอสมุด


Plan_4th_present~0.jpg

6 files, last one added on Jul 29, 2014
Album viewed 95 times

 

7 albums on 1 page(s)

Random files
DSC_0395_resize~1.JPG
4 views
DSC_0548_resize~1.JPG
15 views
DSC_0826_resize~2.JPG
5 views
42_resize.JPG
4 views
IMG_9841_resize~0.JPG
5 views
IMG_0832_resize.JPG
1 views

Last additions
IMG_9838_resize.JPG
83 viewsFeb 20, 2017
IMG_9837_resize~0.JPG
92 viewsFeb 20, 2017
IMG_9836_resize~1.JPG
94 viewsFeb 20, 2017
IMG_9835_resize~1.JPG
94 viewsFeb 20, 2017
IMG_9831_resize~2.JPG
89 viewsFeb 20, 2017
IMG_9830_resize~2.JPG
90 viewsFeb 20, 2017