รายการข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ผู้เข้าชม
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

261
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

162
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

157
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

94
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

161
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 มีนาคม - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

169
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

233
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

161
อัพเดทภาพยนตร์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

158
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาร่วมแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดในงาน PSRU BOOK FAIR 2016

251
งานบริการสื่อโสตทัศน์ เชิญร่วมชมภาพยนตร์อาเซียน ในหัวข้อ "กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านสื่อภาพยนตร์" เนื่องในงาน PSRU BOOK FAIR 2016

262
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

206
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 11 - 15 มกราคม 2559 ณ ห้อง Mini Theater 2

156
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ปิดให้บริการ

170
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การนำบุตรหลานเข้าใช้บริการในอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

222
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Mini Theater 2

161
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เวลาเปิดทำการระหว่างสอบปลายภาค และระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558

177
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Mini Theater 2

174
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 2 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Mini Theater 2

178
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง Mini Theater 2

193
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

341
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แจ้งเวลาเปิด - ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2558

172
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 12 - 16 ตุลาคม 2558

152
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 5 - 9 ตุลาคม 2558

172
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม และห้องสัมมนาย่อย

189
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558

180
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 21 - 25 กันยายน 2558

201
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 14 - 18 กันยายน 2558

195
สำนักวิทยบริการและเทคโนลยีสารสนเทศ จัดโครงการห้องสมุดสีเขียว ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์

202
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จิตบริการ" ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558

212
อัพเดทตารางฉายภาพยนตร์ ประจำสัปดาห์ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558

203
กิจกรรมการบรรยายพิเศษSpecial lecture on Libraries and librarianship in Japan and Thailand" By Professor Mitsuhiro Oda , Dr.Chutima Sacchanand

309
 
Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267226          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th