Slider 1 Slider 2 Slider 3 Slider 4 Slider 5 Slider 6 Slider 7 Slider 8 Slider 9 Slider 10 Slider 11 Slider 12 Slider 13 Slider 14 Slider 15 Slider 16 Slider 17 Slider 18 Slider 19 Slider 20 Slider 21 Slider 22 Slider 23 Slider 24 Slider 25 Slider 26 Slider 27 Slider 28 Slider 29 Slider 30 Slider 31 Slider 32 Slider 33 Slider 34 Slider 35 Slider 36 Slider 37 Slider 38 Slider 39 Slider 40 Slider 41 Slider 42 Slider 43 Slider 44 Slider 45 Slider 46
jQuery UI tab
  บริการกล่องสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ebscohost      
  


บริการฐานข้อมูลออนไลน์

  
   ห้ามใช้โปรแกรมจัดการดาวน์โหลดในการดาวน์โหลดฐานข้อมูลออนไลน์โดยเด็ดขาดหากตรวจพบ ผู้ใช้งานจะมีความผิดและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามประกาศ
   ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลจากทางบ้าน ในฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete และ ProQuest Dissertation &
   Theses และฐานของ EBSCOhost สามารถขอ username และ password โดยติดต่อขอรับได้ที่บรรณารักษ์ของสำนักฯ
 
   สหสาขาวิชา
   - ProQuest Dissertation & Theses Global  
- H.W. Wilson (12 Subjects) 
   - Web of Science 
   - ProQuest Dissertation(Mobile Version)  
- EBCO Discovery Service Plus Full Text 
   - SpringerLink -Journal  
- Academic Search Complete (ASC) 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - ABI/INFORM Complete 
- Education Research Complete 
- Emerald Management  
   - Mobile Version 
- Communication & Mass Media Complete 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - ACM Digital Library 
- American Chemical Society Journal (ACS) 
- Computer & Applied Science Complete (CAS) 
   - ScienceDirect  
   อื่นๆ
   - Thailis วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม  
   - สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย(UCTAL)      - มติชนกฤตภาคออนไลน์
   e-Book
   - iGLibrary 
- 2ebook 
- eBook Collection (EBSCOhost)  
   - คู่มือการใช้งาน iGLibrary
    eJournal
   - วารสารปัญญาภิวัฒน์
   - วารสารการวิจัยดำเนินงาน
   - PSRU Journal
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
  - Access English 
   - EEWOWW
   - Science Reference Center
  - Enterpreneurial Studies Source 
    ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการฯ
    - ฐานข้อมูลพิษณุโลกศึกษา                                 - ฐานข้อมูลไก่ชนพระนเรศวร                             - ฐานข้อมูลสุนัขบางแก้ว 

    - ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดพิษณุโลก                         - ฐานข้อมูลถนนใน จ.พิษณุโลก 

รางวัลการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างโดเด่น

รางวัลผู้สนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
 
 
วันเวลาทำการ

สมุดเยี่ยม

 

บันทึกความประทับใจจากผู้ใช้

 

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 20.30 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 20.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน/ระหว่างปิดภาคเรียน
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

Copyright © 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Phone : 055-267224-5          Email : lib_pibul@live.psru.ac.th