รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ข้อมูลจาก EOC กระทรวงสาธารณสุข 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น.)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

9,276 คน

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

288,643 คน

หายป่วยวันนี้

3,928 คน

เสียชีวิตวันนี้

72 คน